Wie we zijn

Wij zijn christenen uit verschillende gemeenten/kerken met een passie om het goede nieuws van de Here Jezus Christus en van het Koninkrijk van God bekend te maken en om, net als Jezus die naar alle steden en dorpen ging, het Koninkrijk van God te laten zien, gepaard gaand met wonderen en tekenen (Matt. 9:35-38).
 
's-Hertogenbosch
 
Utrecht
 
Amsterdam
 
Bodegraven
 
Mijdrecht
 
Vlissingen