Getuigenissen

Getuigenis van ons team uit Beverwijk:

Ongeveer een half jaar geleden werd ik op vrijdagavond om half 10 gebeld door een Armeense vrouw. Zij vertelde dat ze vijf jaar geleden ons had ontmoet tijdens Prayer Station en ik samen met haar had gebeden, ook voor hun land. Ook zei ze dat zij al die jaren mijn naam en telefoonnummer had bewaard in haar tas en dit briefje helemaal verfrommeld is. Ze zat nu in moeilijkheden en besefte dat ze Jezus nodig heeft en vroeg of ze met mij kon afspreken. Ik gaf aan dat ik het zeer moedig van haar vond om contact met mij op te nemen, mij haar niet voor me kon halen na zoveel tijd maar graag met haar wilde afspreken. We hebben samen koffie gedronken en tijdens het gesprek werden we beiden geraakt en waren in tranen. Zij is meegegaan naar de kerk en is ongeveer drie maanden geleden gedoopt! Daarbij waren Armeense vrienden van haar aanwezig, waar we verder contact mee hebben gekregen en nu wordt aanstaande zondag ook haar vriendin gedoopt. We zijn zo dankbaar hoe de Heer ons gebruikt om verlorenen bij Hem te brengen, God is goed!

Getuigenissen van teams in Amsterdam:

We zien een jongeman staan tegen de muur van het paleis. Ik krijg echt op mijn hart om naar hem toe te gaan en vraag hem of er iets is waarvoor we kunnen bidden. Hij denkt even na en zegt: 'Eigenlijk niet.' Bij de vraag of hij zelf weleens bidt, zegt hij, dat hij zich niet zo met het geloof bezighoudt. We mogen hem met de kubus het evangelie uitleggen en zeggen dat Jezus, toen Hij stierf aan het kruis, hem al kende en voor hem gekozen had, maar dat het er nu om gaat om ook voor Jezus te kiezen. We hebben hem toen de kaart gegeven met het toewijdingsgebed. Hij leest het en is het ermee eens. Daarop vragen we of hij dit ook hardop wil uitspreken en dat doet hij. We hebben hem nog een Johannes Evangelie meegegeven en hem verwezen naar een kerk bij hem in de buurt.

We ontmoeten een Duits stelletje waar we mee in gesprek komen. Gelukkig spreek ik redelijk Duits. Zij zegt dat ze gelovig, en hij dat hij ongelovig is. Daarop zeg ik: 'Dit komt omdat je ook niet weet wat geloven precies inhoudt.' We leggen het hem uit met de kubus. Ik merk dat hij erg geïnteresseerd is en vraag of ik voor hem mag bidden of God hem wil helpen om ook een keuze voor Jezus te maken. Hij vindt het goed. Ik doe het en zij zegt tegelijk met mij: 'Amen!' We hebben hem toen een nieuw testament in het Duits meegegeven.

We ontmoetten twee jonge dames. Ze hadden beiden op een christelijke school gezeten. Ik vroeg wat volgens hen het belangrijkste was wat hen van het geloof was bijgebleven. Ze kwamen niet verder dan wat Bijbelverhalen en goede normen en waarden. Ze zeiden ook dat ze er niet zoveel mee bezig waren. Ik zei dat het belangrijk was, maar dat ze eerst de lijn van het evangelie moesten kennen. Ik vertelde dat ik het in drie minuten op een creatieve manier kon uitleggen (met de kubus). Dat vonden ze goed en naarmate ik het uitlegde werden ze steeds meer open. Ik zei dat Jezus, toen Hij stierf aan het kruis, hen al kende en dat Hij het ook voor hen gedaan had en een keuze voor hen gemaakt had. Ik heb de kaart met het toewijdingsgebed gegeven en gevraagd of ze ieder voor zich dit gebed wilden lezen, dat deden ze. Ik vroeg of zij voor Jezus wilden kiezen, ze zouden daar serieus over na gaan denken.

We ontmoetten een Surinaamse jonge dame, spraken haar aan en vroegen of ze gelovig was. Ze antwoordde: ‘Vroeger wel maar nu niet meer. Mijn ouders zijn wel gelovig maar ik houd me daar niet meer zo mee bezig.’ Toen we haar vertelden dat dit voor haar heel belangrijk was en dat Jezus haar kende en van haar hield en ook voor haar Zijn leven had gegeven, gebeurde er iets met haar. Mijn teamgenoot zei ook dat het belangrijk was om elke dag de Bijbel te lezen en te bidden, omdat de Heer een relatie met haar wil. Ze had net dit zetje nodig. Er ging een blije jonge dame weg.

Een jonge vrouw stond met een bord op de Dam, met daarop de tekst dat ze (met een team) daar net zolang zouden staan totdat discriminatie de wereld uit zou zijn. Ik vertelde haar dat wij ook tegen discriminatie zijn en zei dat het goed is daartegen te vechten en vertelde haar dat discriminatie ook eenmaal de wereld uit zal zijn, niet door menselijke inspanning, maar door de komst van de Here Jezus. Ik heb haar toen het Evangelie uitgelegd, waar ze helemaal voor open stond en haar een Johannes evangelie meegegeven. Een paar weken daarvoor hadden we ook al een gesprek met een jonge vrouw gehad die daar met dat bord stond en haar verteld van de liefde van de Here Jezus.

*        *        *

Een ander team bij het centraal station:

Eerst ontmoetten we een voorganger die naar ons toekwam uit nieuwsgierigheid; we hadden voor hem gebeden en voor zijn kerk. Toen kwam de ene na de andere persoon zelf op ons afstappen!!

Een derdejaars student arts in opleiding zei: ‘Ik ben christen bij CCI maar weet nog niet veel van de gaven van de Heilige Geest. Ik weet niet of ik verder moet gaan met mijn studie.’ We hebben gebeden voor de Heilige Geest en toen ervaarden we de Heilige Geest heel erg sterk. Ik kreeg ook gelijk een visioen dat hij een lichtgroen chirurgen uniform aan had met scrubs. Dat was mijn eerste visioen, die ik voor iemand anders kreeg op straat en het was ook een mooie bemoediging voor hem.

Er was nog een jongeman, die spontaan kwam vragen voor gebed voor werk. Toen ik hem vroeg wat hij het liefst wilde gaan doen, raakte hij een beetje van slag. Hierdoor kwam hij erachter dat hij eigenlijk iets anders wilde doen dan de twee andere baantjes waar hij gebed voor vroeg. Toen hebben we voor hem gebeden.

Een man uit Frankrijk liep op krukken. Zijn been was met speciale pinnen helemaal vastgezet. Toen ik vroeg of ik voor genezing mocht bidden, zei hij, dat hij dat zelf wel zou doen. Ik zei: ‘Het is gratis, van de Heer, duurt geen tien seconden en misschien heb je wel ons gebed nodig!’ Toen liet hij voor zich bidden.

We spraken een christelijke moeder en dochter uit Eritrea. De moeder had last van reuma en de dochter van diabetes. Ik vroeg of we voor hen mochten bidden voor genezing. Daar stonden ze erg open voor. Toen ik eenmaal aan het bidden was kwam de Heilige Geest heel sterk op hen.

Ook hadden we het evangelie gedeeld met een atheïst uit IJsland en met een stelletje uit Zwolle. Zij waren alle drie erg geïnteresseerd in wat we te vertellen hadden over de Heer Jezus en onze getuigenissen.

Verder hadden we nog gebeden voor een familie uit Chicago voor bescherming tijdens hun reizen door Europa. Ze waren erg blij dat we dit deden.

We spraken nog veel met jongeren die open stonden voor het evangelie, deelden veel traktaten en kaartjes uit.

*        *        *

Getuigenissen van Prayer Station Amsterdam juni/juli 2021

We ontmoetten een man van ongeveer 60 jaar. Hij begreep niet waarom wij zo blij in het leven staan. Hij had ons al vaker geobserveerd. Hij geloofde wel in Jezus (katholieke achtergrond), maar de ellende van deze wereld had hem te pakken. We hebben gesproken over de tegenwoordigheid van de Heilige Geest in ons leven. De kracht en de vreugde die Hij geeft om in relatie met Jezus te leven. Het is een hoop die boven alles uitstijgt. Hij wilde graag de Heilige Geest ontvangen. Na gebeden te hebben, zagen we weer vreugde in zijn ogen!

We ervaren vaak dat we bij mensen op het juiste moment komen. Het is de leiding van de Heer, waar we van tevoren voor bidden.

We spraken een vrouw en zeiden: ‘We zijn christen en zijn hier om voor mensen te bidden, is er iets waar we voor kunnen bidden?’ Ze zei: ‘Oh ja graag, ik krijg net het bericht dat mijn moeder is opgegeven.’ We zagen haar verdriet en tranen. We hebben met haar gesproken over de eeuwigheid, dat Jezus de weg is; dat Hij een eeuwige toekomst voor ons heeft en het een ‘tot ziens’ kan zijn als ze haar moeder in de hemel terug zal zien. Ze geloofde in de Here Jezus en haar moeder ook. We mochten haar troosten en voor haar bidden.

We ontmoetten een jonge vrouw uit Parijs. Ze was heel verdrietig door allerlei moeilijke gecompliceerde omstandigheden. Daarom was ze even gevlucht naar Amsterdam waar ze voor drie dagen in een hotel verbleef. Wij mochten haar van Jezus vertellen, die altijd bij haar wil zijn in elke nood. Ze nam het toewijdingsgebed mee, wilde dat graag hebben. We hebben voor haar gebeden en ze ervaarde dat deze ontmoeting niet toevallig was.

Ook zagen we twee leuke meiden uit Duitsland, die heel open waren. We legden het Evangelie uit met de kubus, dat is aanschouwelijk onderwijs. Ze zagen dat een leven met de Here Jezus veel beter zou zijn en openden hun hart voor Hem.

*        *        *

Een ander team vertelt:

1 juni 2021 was de eerste keer dat we in Amsterdam, na de pandemie, weer de straat op konden en mochten gaan.

We ontmoetten een man die van geboorte Surinaams is. Hij was 11 jaar toen hij naar Nederland kwam, is nu 38 jaar oud en woont al 27 jaar in ons land. Deze morgen bij het centraal station gaf hij zijn leven aan Christus. Hij woont in Emmen en ik ken daar een goede gemeente voor hem waar hij kan groeien in discipelschap, heb hem daar de Baptistenkerk aanbevolen.

Een heel mooie jonge dame van rond de 20 jaar uit Amstelveen zat die morgen bij het station met allemaal littekens op haar armen, door mutilatie, weed te roken. Wij hebben haar het evangelie verteld, met haar gebeden en ze nam Jezus aan als haar Redder, Verlosser en Zaligmaker. Ze heeft nog een lange weg te gaan maar God woont nu met Zijn Geest in haar.

15 juni

Een jonge vrouw, geboren in Syrië, studeert in Amsterdam en woont in Utrecht. We hebben haar met de kubus het evangelie uitgelegd en ze gaf haar leven aan Jezus. In het gesprek vertelde ze dat haar vriend christen is. Ze was heel blij en wilde graag mijn telefoonnummer om me nog eens te kunnen bellen.

6 juli

Ik was in onze gemeente en heb onderstaande verteld:

‘Ik wil jullie graag een stukje tekst uit Jacobus 5:16b voorlezen, daar staat: Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.’

Deze week werd ik bij deze tekst bepaald. Ik was in Amsterdam op de Dam om mensen over de Here Jezus te vertellen. Mijn maatje en ik liepen naar een jonge dame van rond de 30 jaar, die haar pauze hield. Eerst wilde ze geen gesprek met ons omdat ze dacht dat we Jehova’s getuigen waren, maar al snel ontspon zich een mooi gesprek, waarbij ik haar het evangelie heb uitgelegd. Zij gaf haar leven aan de Here Jezus, we hebben voor haar gebeden voor vervulling met de Heilige Geest. Zo mooi, zo bijzonder wanneer iemand aangeeft Jezus te willen volgen, dan is het feest in de hemel, feest in het hart van deze jonge vrouw en feest in ons hart. Want zij vertelde ons, dat haar moeder ongelovig is maar haar vader uit een christelijk gezin komt en haar neven en nichten baden voor haar dat ze de Here Jezus zou leren kennen. Het is zo bijzonder dat dat vandaag gebeurde! Door de gebeden van de neven en nichten is er gezaaid en mochten wij deze middag oogsten. Het is voor ons allen een aansporing om te blijven bidden voor familieleden en andere mensen in onze omgeving die de Here Jezus nu nog niet hebben aangenomen als hun Heer en Heiland, want een ding staat vast, wij als christenen moeten volharden in het gebed!!