Getuigenissen

Een verslag van ons gloednieuwe Prayer Station team uit Amsterdam Noord

Elke 2e en 4e woensdagmiddag van de maand zijn wij actief in winkelcentrum Boven ’t Y. Ook hebben wij voorbidders die gedurende de tijd dat wij op straat zijn in gebed zijn voor ons en de mensen die wij ontmoeten.

In dit deel van Amsterdam treffen we allerlei soorten mensen, waaronder veel ouderen die wel om een praatje verlegen zitten, maar ook veel mensen die niet in Nederland en met andere godsdiensten zijn opgegroeid. Over het algemeen wil men wel weten wat wij te vertellen hebben en bidden op één middag 6 personen het zondaarsgebed!

Vooral jongeren staan open voor het Evangelie en nemen het onbevangen aan. Wanneer er een groepje is komen er goede gesprekken en vragen ze soms allemaal om de beurt Jezus in hun hart!

Oudere Nederlanders zijn vaak wel Hervormd of Katholiek opgevoed en hebben dat laten varen. Sommigen hebben een uitgesproken mening, maar er zijn er veel bij van wie wij de interesse aan kunnen wakkeren en die dan een Nieuw Testament mee naar huis nemen of een andere folder. Als wij ze een volgend keer weer ontmoeten, horen we soms dat ze er vaak uit lezen en dat zij hun idee over wat er in de Bijbel staat hebben moeten bijstellen. Wij delen dan ook een kaartje uit met een adres waar zij op zondagmorgen andere mensen kunnen ontmoeten die dan samenkomen in Jezus’ Naam.

Wij spraken bijvoorbeeld ook een pakketbezorger aan die even aan het pauzeren was. Met hem ging het goed, maar hij maakte zich zorgen om zijn moeder die verschillende vervelende ziekten onder de leden had. Hij was niet gelovig, maar wilde toch graag gebed voor zijn moeder. Dat hebben wij gedaan, maar ook voor hem, dat hij de Here Jezus zelf mag leren kennen. Uiteraard kreeg hij van ons wat materiaal mee als reminder aan wat wij met hem deelden!

Wij ontmoetten ook een dame die even op één van de vele bankjes in het winkelcentrum zat uit te rusten. Ze had veel pijn in haar onderrug en bil. Tot haar verbazing konden wij in Jezus’ Naam de pijn gebieden te vertrekken! Zij kende de Here Jezus al langer, maar dat Hij zó bij haar betrokken was dat Hij haar van haar pijn wilde verlossen had zij niet gedacht. Ook vroeg ze of zij van een branderig gevoel in haar buik ’s avonds af kon komen. Daar hebben wij ook voor gebeden en haar erop gewezen dat zij als zij Jezus daadwerkelijk heeft aangenomen als haar Heer, zelf in Jezus’ Naam de pijn mag gebieden te vertrekken als die weer de kop opsteekt. Iemand anders die twee keer per week aan de nierdialyse moet voelde na gebed duidelijk iets met de nieren gebeuren! Wij gaan ervan uit dat ze genezen zijn!

De ene keer hebben mensen last van pijn die zij op dat moment voelen. Dan voelen ze het ook direct als zij ervan verlost zijn. Maar vaak bidden wij ook tegen ziekten die niet altijd voelbaar zijn en waarvan later moet blijken dat het geholpen heeft.

Zo ontmoetten wij een vrouw die voor haar leeftijd nog veel te jong was om met een stok te lopen vanwege haar wankele evenwicht. Zij bleek al verschillende keren geopereerd te zijn aan een hersentumor die steeds weer terugkomt. Ze had als gevolg daarvan ook veel last van hoofdpijn. Toen wij haar van Jezus vertelden, herinnerde zij zich dat haar oma vaak voor en met haar gebeden had. Wij konden voor haar bidden en genezing over haar uitspreken. Na het gebed stonden haar ogen veel helderder en had zij een blije uitstraling. Zij en haar moeder die zich bij haar voegde, waren zichtbaar bemoedigd en hadden weer vertrouwen in de God naar Wie oma altijd gebeden had!

Na elk beëindigd gesprek dragen wij de mensen op aan de Heer en vragen soms om meer ontmoetingen met gelovigen en/of dromen waarin de Here Jezus Zich Zelf aan hen openbaart. Vooral Moslims krijgen deze bovennatuurlijke ervaring van de Heer.

Omdat wij duidelijk zichtbare bidders zijn die opvallen door de rode hesjes, worden wij soms ook aangesproken door mensen die vinden dat gebed in tegenstelling tot wat op de hesjes staat, helemaal niet helpt. Dan hebben wij natuurlijk de kans om te getuigen dat het weldegelijk helpt! Ook was er een vrouw die duidelijk blij was dat ze ons zag. Zij had veel te veel hooi op haar vork. Zij had moeilijke tijden gehad toen zij met haar zoon vanuit Brazilië naar Nederland was gekomen. Gelukkig heeft zij nu werk, maar het is te zwaar voor haar. Haar ouders hebben haar met de Bijbel opgevoed, maar die heeft ze losgelaten. Nu ze ons zag werd ze weer herinnerd vanwaar zij haar hulp kan verwachten! Wij hebben gebeden voor rust in haar denken en vrede van God. Ze werd heel erg bemoedigd en bad ook het zondaarsgebed. Ze werd zo enthousiast dat we ook om vervulling met de Heilige Geest hebben gebeden. Ze heeft beloofd naar de gemeente te komen waarvan we haar het adres meegaven. 

 

Getuigenissen van Prayer Station bij Opwekking 2018

“Jij moet even voor mij bidden!”

Een grote man begint enthousiast vanuit de mensenmassa te zwaaien naar één van onze medewerkers en roept: “Jij moet even voor mij bidden!” Hij heeft zo’n pijn in zijn benen en wijst de zere plek aan. Er wordt voor gebeden, en aan hem gevraagd of de pijn weg is. Daarop tilt hij zijn been heel hoog op, en roept: “Oh, dit is stukken beter, zo hoog kwam ik nooit!” Hij grijpt de hand van één van onze medewerkers, legt die op zijn andere been en roept enthousiast: “Doe die ook maar…” en ook daar is de pijn weg. Hij dankt God voor zijn genezing en gaat blij naar huis!

One Way – Leven met Jezus (Thema van de Conferentie 'Opwekking')

Twee jongens van 16 jaar oud worden aangesproken door ons team. Er volgt een gesprek en op de vraag of zij al een keuze hebben gemaakt voor Jezus, antwoorden zij dat ze dat nog niet hebben gedaan, maar wel zouden willen. Zo wordt er voor ze gebeden en bidden zij zelf een overgavegebed, openen zij hun hart voor Jezus op deze 2e Pinksterdag en nemen Hem aan als hun persoonlijke Redder en Verlosser. Jezus is ook voor hen de enige Weg, de Waarheid en het Leven!

Genezen schouder

Een man van 60 jaar laat voor zich bidden door één van de teams. Hij heeft een zeer pijnlijke arm, vanwege een zenuwbeklemming in zijn schouder, maar God geneest hem op het gebed! Opnieuw blijdschap op het Opwekkingsterrein, waar zovelen dit weekend zijn genezen!

Raketje met een Gebedje

Twee jongens die een Bijbelschool (DTS) hebben gevolgd, krijgen tijdens hun outreach het idee om tijdens het Pinksterweekend op ‘Opwekking’ te gaan bidden voor mensen en daarbij ijsjes te gaan uitdelen. Zo komt er een samenwerking met Prayer Station Nederland. God heeft hen gezegend met vele sponsors voor ijsjes en een ijskar om de ijsjes koel te houden. Zoals God hen al heeft bemoedigd van tevoren, wordt dit een groot succes! Op het jongerenterrein delen zij de ijsjes uit, en ‘het ijs is meteen gebroken!’ Ze mogen voor vele jongeren bidden, maar ook voor jongerenwerkers en volwassenen. Er worden vele gebedspunten aangedragen, en ze worden gezegend door de stroom van gebed die daar op gang komt!

'Breng Hoop bij de mensen, maar ook hoop voor hun steden en dorpen'

Tijdens het voorbereidend gebed met de verschillende teams van Prayer Station, spreekt God dat we troost en hoop zullen brengen bij mensen, voor hen persoonlijk, maar ook voor hun steden en dorpen. Vele moeders vragen gebed voor hun kinderen, die niets meer met het christelijk geloof of de kerk te maken willen hebben. Van deze kinderen zijn er die verkeerde vrienden hebben in hun woonomgeving, en daardoor beïnvloed worden. Vele tranen van moeders en vaders vloeien, maar we mogen hen troosten, bemoedigen en woorden die God ons geeft aan hen doorgeven, zodat het verdriet en het rouwen om deze kinderen hen niet langer zal overweldigen en verzwakken, maar dat zij biddend op de bres zullen blijven staan, en de vreugde van de Heer hun kracht zal blijven, midden in de omstandigheden. Dat God op deze gebeden doorwerkt en doorbreekt, maar ook in hun plaatsen en steden waar de plaatselijke gelovigen samen op de bres moeten gaan staan om te bidden en te evangeliseren zodat ook daar geestelijke doorbraken komen!

Medewerker Opwekking: “Bid voor mij, mijn energie is op”

Een medewerker van de Conferentie ‘Opwekking’ komt naar één van onze teams toe voor gebed: “Fijn dat jullie er zijn, om ook voor ons te bidden, ik kan naar de nazorg gaan voor gebed, maar dit is wel zo makkelijk!” “Willen jullie voor mij bidden, want ik ben al vanaf maart met de voorbereidingen bezig, en ik merk dat ik geen energie meer heb, ik ben vermoeid, snel geïrriteerd, juist nu ik de mensen wil dienen die hier allemaal komen.” Hij laat voor zich bidden en is zo blij met het gebed, het doet hem zichtbaar goed, en hij geeft ons ‘een hug’ en gaat weer aan de slag.

 

Andere getuigenissen:

 

Twee keer een ontmoeting

Het is bijzonder wanneer je voor iemand mag bidden en je deze na een tijdje weer terugziet. Dit maakt ook één van onze teams mee. De kleinzoon van een bekend muzikant loopt op straat bij het Centraal Station in Amsterdam. Hij komt het team tegen en krijgt een gesprek. De man vertelt dat hij geen huis heeft. Momenteel hebben hij en zijn vriendin alleen een tentje om in te kunnen verblijven. Geld voor eten is er niet. Ons teamlid vertelt: ‘We mogen voor de man bidden. Terwijl we in gesprek zijn, loopt een journalist langs en vraagt of hij een foto van ons mag maken. Ook wil hij een interview afnemen. Het artikel komt in de plaatselijke krant. Een paar weken later als we net klaar zijn met evangeliseren, loop ik naar huis met het krantenartikel op zak. Bij de christelijke boekenwinkel kom ik de man met wie we gesproken hebben weer tegen. Hij herkent mij direct en weet precies waar wij elkaar ontmoet hebben. Ik geef hem het artikel. De man is blij verrast me weer te zien en neemt het krantenartikel mee.’

Mogen we iemand ontmoeten die voor ons bidt?

We staan met verschillende teams klaar om terug te gaan voor de lunch als er twee jonge vrouwen naar ons toe komen met een blij verbaasd gezicht. “We hebben in de trein aan de Heer gevraagd of we mensen zouden ontmoeten die met ons willen bidden, en nu staan jullie hier met "BIDDEN HELPT!" We mogen voor hen bidden. De nood is ernstig: Een van hen is pas tot geloof gekomen vanuit een traditioneel gelovig gezin. Dit geeft veel strijd en onbegrip. Ook is over haar een profetie uitgesproken die heel veel onrust veroorzaakt. Zo hebben we met elkaar al deze nood bij de Heer gebracht en met hen de blijdschap en verwondering uitgesproken dat hun gebed zo snel werkelijkheid is geworden. Vol blijdschap vervolgen de twee hartsvriendinnen hun weg.

Ik heb mijn hele leven nog nooit gebeden en zou ik dat dan nu wel doen?

Zo reageert een 86jarige Amsterdammer op de vraag of we voor hem mogen bidden. Tijdens het gesprek dat volgt, raakt Gods liefde hem aan. Zijn hart gaat open voor het evangelie en hij nodigt Jezus in zijn leven uit als Redder. Dankbaar en zichtbaar veranderd gaat de man naar huis.

God gevonden voor de ingang van het casino

Eén van onze medewerkers vertelt: 'Omdat het begint te regenen besluiten we om naar het Centraal Station te gaan. Op het Damrak spreken we een mevrouw aan en vragen haar om een reactie op ons hesje. Ze zegt dat God er maar voor moet zorgen dat Hij haar meer geld geeft. Wij leggen haar uit dat God het kostbaarste wat Hij bezat al heeft gegeven. 'Dat moet je dan wel geloven,' zegt ze, maar ze vindt het wel bijzonder dat ze ons ontmoet. We staan op dat moment voor het casino en ze is juist van plan nog wat geld te pinnen. Wij begrijpen dat ze vóór wij kwamen al haar geluk beproefd heeft. We bidden met haar voor bevrijding van de gokverslaving en leggen haar daarna het Evangelie uit. Daarop neemt zij Jezus aan door mij na te bidden. De tranen lopen over haar wangen. Ook hebben we haar nog gewezen op de gemeentes in haar omgeving en haar gezegd om, als ze weer de neiging heeft om te gaan gokken, uit te spreken: 'Jezus is Overwinnaar!' Zowel zij als wij zijn ons ervan bewust dat de Heer ons naar haar toe geleid heeft.'

Ik word dag en nacht opgejaagd door schuldgevoel

Een jonge vrouw zit op een bankje op de Dam. We vragen of ze gebed wil. Ze knikt: 'Ik heb vergeving nodig,' zegt ze, 'ik heb in september een abortus laten doen. Dag en nacht achtervolgt het me.' Ze denkt dat er voor haar geen vergeving meer mogelijk is omdat ze al christen was toen ze het had laten doen, maar ze wist geen uitweg meer op dat moment. Nu heeft ze spijt. We bidden voor haar en voelen Gods liefde heel sterk voor haar. We mogen haar vrijzetten. Ze wordt diep aangeraakt. 'Om verder te kunnen gaan met je leven moet jij nu jezelf leren vergeven.' Ze begrijpt het. Met Gods hulp kan ze verder; er valt een ondraaglijke last van haar af.

Ik heb geen pijn meer!

Een vrouw stuurt ons dit bericht: ‘Ongeveer een maand geleden hebben twee mensen voor mij gebeden op Amsterdam CS. Ze baden voor genezing van bekkeninstabiliteit en voor mijn zwangerschap. Ik had behoorlijk veel pijn op dat moment en hoopte dat ik de dag goed door zou komen, want ik moest veel lopen die dag. Na het gebed, wat gewoon een heel simpel gebed was, voelde ik niet meteen verandering in de pijn of in mijn bekken. Gedurende de dag werd de pijn iets erger, maar niet zo erg als ik had gedacht na zoveel lopen. De volgende dag toen ik mijn bed uitstapte was alle pijn compleet verdwenen!! Geweldig, en tot op de dag van vandaag heb ik nergens last van!’

Ik dacht helemaal niet aan God, toch raakte Hij mij aan

Getuigenis van een man: ‘Al zeker veertig jaar heb ik niet meer aan God gedacht maar op een verdrietige dag in mijn leven ben ik op het Centraal Station in Amsterdam, als twee mensen vragen of ze voor me mogen bidden. Daar ben ik zo door God geraakt dat ik nu het geloof weer aan het verkennen ben in de kerk!’

Ik verlang nog zo naar drugs

Een jong stel verwacht een kindje. Hij is Rooms-katholiek opgevoed en gaat vanavond voor het eerst naar een pinkstergemeente. De Heilige Geest openbaart dat de jongeman aan de drugs verslaafd is geweest en zijn moeder veel verdriet heeft aangedaan. ‘Ik gebruik nu niet meer maar ik verlang nog zo naar drugs,’ zegt hij. De man wordt aangeraakt door de woorden van kennis. We bidden dat hij een persoonlijke ontmoeting met Jezus zal hebben en Zijn liefde zal ervaren. Ook vragen wij God dat hij vrij zal blijven van verslaving. We zegenen zijn relatie en het te verwachten kindje. Velp

Bid voor mij, mijn leven loopt vast

Op een bankje zitten een jongeman en vrouw met elkaar te praten. Ze willen niet gestoord worden. Een half uurtje later wenkt de jongen ons toch en vraagt om gebed want op onze hesjes staat: ‘Bidden helpt.’ Hij vertelt: ‘Ik zit in een instelling voor begeleid wonen. Dit is mijn hulpverleenster. Zij weet ook geen oplossing. Bid voor mij, mijn leven loopt vast!’ Zijn begeleidster geeft toestemming om met hem te praten en we vertellen over Jezus. Hij geeft zijn leven over aan Jezus en we bidden voor zijn verdere situatie. We bieden aan hem verder te begeleiden. Velp

Het is geen toeval!

Een vrouw vertelt: ‘Ik heb Jezus gezocht, maar weet niet zo goed het verschil tussen de verschillende godsdiensten. Steeds als ik naar de moskee wilde gaan, lukte dat niet. Een tijdje geleden heeft een vrouw mij met mijn fiets geholpen. Zij vertelde ook al over Jezus en nu zijn jullie hier. Dit kan geen toeval zijn. God moet jullie naar mij toegestuurd hebben!’ We spreken met haar en ze neemt Jezus aan als haar Redder. We hebben haar een adres gegeven van een kerk waar ze verder van Hem zal horen.Ze is heel blij en dankbaar dat ze Jezus heeft gevonden. Amsterdam